Yabacıların Gayrimenkul alımında KDV muafiyeti

Mart 2, 2022
Yorum Yok

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesi için aranılan mütekabiliyet ilkesi 2012 yılında  kaldırılmıştır. Bu durum yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri kolaylaştırılmıştır. Ayrıca yabancılara konut ve işyeri satışlarını teşvik etmek amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.En az 250.000 ABD Doları değerinde taşınmazı üç yıl satmama şartı ile satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı elde etme hakkı verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13-i maddesinde konut veya iş yerlerinin ilk tesliminin Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı gerçek kişilere ve Türkiye dışında yerleşik olan T.C. vatandaşlarına satılması durumunda (Kanun’da yer alan diğer şartların da sağlanması koşuluyla) vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanundaki diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a-    Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağının olmaması,

b-    Bir takvim yılında devamlı olarak 6 aydan fazla Türkiye’de oturmaması

c-    Taşınmazın ilk defa satılıyor olması

d-    Yapı ruhsatına haiz olması,

e-    Kat irtifakı tapusunun bulunması

f-     Kullanıma hazır halde bulunması gerekir

g-    Satış bedelin en az %50’sinin fatura düzenlenmesinden önce Türkiye’ye getirilmiş olmasıdır. Kalan %50’nin
ise  en geç 1 yıl içinde satıcıya ödenmesi gerekir.

Bu kriterlerin sağlanması durumunda yabancı kişinin alacağı tüm gayrimenkullerde KDV istisnası uygulanacaktır.